Nigel Baker (UK)

Ambassador, British Embassy Bratislava

Pán Nigel Baker bol nedávno vymenovaný za nového veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku.

 

Vo svojom predchádzajúcom diplomatickom pôsobení zastával Nigel post veľvyslanca pri Svätej stolici (od septembra 2011 do júla 2016), pracoval 8 rokov v Latinskej Amerike, ako zástupca veľvyslanca na britskej ambasáde v Havane, na Kube (2003 – 2006) a tiež ako britský veľvyslanec v La Paz, v Bolívii (2007-11).

 

Nigel je členom kariérneho diplomatického zboru v službách jej veličenstva, britskej kráľovnej. Na Ministerstvo zahraničných vecí nastúpil v roku 1989, štyri roky pôsobil v strednej Európe (Česká republika a Slovensko, v rokoch 1992 až 1996) a dva roky sa venoval otázkam európskej bezpečnosti a obrany, v rokoch 1998 až 2000. Nigel tiež pracoval v kancelárii osobného úradu jeho výsosti, Princa z Walesu, v rokoch 2000 až 2003.

 

V rokoch 1996 až 1998 Nigel žil a pracoval v Taliansku, kde sa počas akademického pobytu venoval výskumu a písaniu článkov so zameraním na európske dejiny 18. storočia. Výskum nadväzoval na jeho študium v Cambridge (1985 – 1988), získal titul First Class Honours, po ktorom v roku 1992 získal magisterský titul.

 

Okrem angličtiny hovorí Nigel aj po taliansky, francúzsky, španielsky a slovensky. Je ženatý a s manželkou Alexandrou a má jedného syna.