Danica Lacová (SK)

Program Director FinQ, Nadácia Slovenskej sporiteľne