Andrea Baumgartnerova (SK)

Chief Executive Officer and Member of the Board of Directors, ČSOB

Andrea Baumgartnerová je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, fakulta podnikového manažmentu.

Celú svoju kariéru sa pohybuje vo finančnom sektore. Za 23 rokov svojej praxe nazbierala skúsenosti na rôznych pozíciach v bankovníctve, poisťovníctve a investíciách. V ČSOB skupine mala za ostatných 15 rokov pod palcom bankopoistenie, sporenie a investície, správcovskú spoločnosť a aktuálne pôsobí v poisťovni, kde zodpovedá z pozície členky predstavenstva za produkty a ich distribúciu cez rôzne sprostredkovateľské kanály.

Vo oblasti finančnej gramotnosti sa venovala projektom zameraných na študentov VŠ v rámci ČSOB HlavaPäta s JASR a na žiakov ZŠ v rámci ČSOB Poidotoho.

Talks